Erkend Hypothecair Planner

Leontien is als Erkend Hypothecair Planner lid van de Nederlandse Vereniging van Erkend Hypothecair Planners.

De NVHP richt zich in hoofdzaak op activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van adviezen zoals die door Erkend Hypothecair Planners gegeven worden. Dit doet de NVHP onder meer door het verzorgen van kennis en vaardigheidssessies ten behoeve van haar leden.

Nederland telt meer dan 20.000 hypotheek-adviseurs. Slechts 1.158 natuurlijke personen mogen de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner voeren. De personen die bevoegd zijn tot het voeren van deze titel zijn in een register opgenomen.

Naast de wettelijke WFT (Wet op het Financieel Toezicht) vereisten om Hypotheekadvies te mogen geven dient een Erkend Hypothecair Planner te voldoen aan drie aanvullende voorwaarden:

• met succes het examen Erkend Hypothecair Planner te hebben afgelegd. Dit mondelinge en schriftelijke examen toetst het hoogste niveau van kennis en vaardigheid zoals dat op dit moment in Nederland bestaat op het specialisme van financiële vraagstukken rondom hypotheken.
• Jaarlijks permanente educatie door deel te nemen aan de bijeenkomsten rondom de actualiteiten van hypotheken
• lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners. Op grond van dit lidmaatschap is de adviseur onderworpen aan een gedragscode die beoogt de belangen van de consument bovenwettelijk te beschermen.

Tien Financieel Advies

Molenlaan 45
6114 GN Susteren
NEDERLAND

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
KvK-nummer
  • 78754704

  • AFM-nummer
  • 12047578

  • Kifid-nummer
  • 300017800


  • © Tien Financieel Advies 
  • Alle rechten voorbehouden.

  • Website ontwikkeld door
  • Rik Lenaerts